Màu chữ Cỡ chữ

Hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho cấp phó

11/04/2019 02:48

Ngày 11/4/2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Công văn số 485/STP-XD&KTVB về hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho cấp phó

Văn phòng sở - 2019

Các tin khác

Trang đầu 1 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar