Màu chữ Cỡ chữ

Xử phạt vi phạm hành chính về tăng giá hàng hóa y tế

07/04/2020 12:00

Hỏi: Hiện nay tình hình dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp, hành vi tăng giá bán khẩu trang, thiết bị vật tư y tế (nước rửa tay khô, cồn...) sẽ bị xử lý như thế nào? Ai là người có thẩm quyền xử phạt?

Trả lời:

1. Về hình thức, mức xử lý

Thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Cụ thể:

- Đối với hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm bán hoặc niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng: Theo Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 109/2013/NĐ-CP sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Vi phạm nhiều lần, tái phạm sẽ bị phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

- Đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc Danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện: Theo Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, hành vi này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết, trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà nước.

- Ngoài ra, Điều 17, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP còn quy định hình thức xử phạt nặng hơn đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. Cụ thể, đối với hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

2. Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

 Theo quy định Điều 42 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP; Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP thì những người sau đây có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến niêm yết giá, định giá:

- Các chức danh thuộc lực lượng quản lý thị trường: Đội trưởng đội quản lý thị trường; Cục trưởng cục quản lý thị trường; Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương);

- Chánh Thanh tra Sở Tài chính;

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Thanh tra viên, Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và các chức danh tương đương có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về giá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Trưởng đoàn thanh tra liên ngành về giá;

- Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Riêng Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi về niêm yết giá quy định tại Điều 12, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

Thành Đạt

 

Các tin khác

Trang đầu 12 Trang cuối

Cảnh báo

Cảnh báo

Không tìm thấy nội dung cho: ‭sotuphaplibrary/sotuphapsite/tinvan‭

 
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar