Màu chữ Cỡ chữ

Phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng tiếp cận, khai thác thông tin, pháp luật của người dân

30/05/2023 08:51

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Sở Tư pháp về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2023; vừa qua, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức pháp luật nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân tại các huyện Năm Căn, Phú Tân và Thới Bình.

Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn

Có gần 300 đại biểu là người dân vùng sâu, vùng xa, người dân ven biển, người dân tộc thiểu số tại xã Tam Giang, huyện Năm Căn; xã Phú Thuận, huyện Phú Tân và xã Biển Bạch, huyện Thới Bình được nghe Báo cáo viên pháp luật tỉnh Cà Mau phổ biến, triển khai những nội dung cơ bản về tiếp cận thông tin pháp luật, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và một số nội dung liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội…

Ông Lê Thanh Hải, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông - Báo cáo viên pháp luật 

Để tăng hiệu quả tuyên truyền, song song với việc triển khai các Luật có liên quan, Báo cáo viên pháp luật còn trình chiếu nhiều Video Clip có nội dung phản ánh các vấn đề đã và đang diễn ra trên thực tế, liên quan trực tiếp đến sinh hoạt và đời sống thường nhật của người dân. Qua đó đã giúp người dân dễ dàng tiếp thu các nội dung được tuyên truyền, phổ biến, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng tiếp cận, sàng lọc, kiểm chứng thông tin trên mạng xã hội; chủ động tìm hiểu và nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống thường nhật của người dân.

Người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Tân tham dự lớp tập huấn.

Đây là năm đầu tiên Sở Tư pháp chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 19/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2023 – 2030, nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật trên các lĩnh vực quản lý, đặc biệt là đối tượng đặc thù, trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Tân tham dự lớp tập huấn.

Theo nhiệm vụ được giao, ngoài tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng tiếp cận, khai thác thông tin, pháp luật của người dân, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau còn thực hiện các giải pháp nâng cao trách nhiệm, nhận thức, ý thức tìm hiểu pháp luật, chấp hành pháp luật của người dân; nâng cao năng lực, trách nhiệm của ngành Tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, với yêu cầu phải đổi mới hình thức, cập nhật nội dung, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đảm bảo nội dung chuyển tải phong phú, hấp dẫn, thu hút các cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia tìm hiểu./.

Phú Toàn

http://pbgdpl.camau.gov.vn/pho-bien-kien-thuc-phap-luat-va-ky-nang-tiep-can-khai-thac-thong-tin-phap-luat-cua-nguoi-dan.3832

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar