Màu chữ Cỡ chữ

Tuyển chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề án số 06 của Sở Tư pháp

31/05/2023 05:13

Giám đốc Sở Tư pháp vừa có Thông báo số 76/TB-STP ngày 31/5/2023 về Tuyển chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề án số 06 của Sở Tư pháp.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 445/UBND-KT ngày 20/01/2023 về việc kinh phí triển khai thực hiện Đề án 06; Công văn số 1418/UBND-KT ngày 06/3/2023 về việc kinh phí mua sắm trang thiết bị triển khai thực hiện Đề án số 06 và Công văn số 3013/UBND-KT ngày 26/4/2023 về mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề án số 6 của Sở Tư pháp.

Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Chủ đầu tư - Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau xem xét lựa chọn nhà thầu Tư vấn thực hiện lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề án sối 06 của Sở Tư pháp. Chủ đầu tư thông báo đến các đơn vị có năng lực, có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tư vấn trên, gửi hồ sơ năng lực về Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau để được xem xét, lựa chọn.

1. Thời gian nhận hồ sơ năng lực: 10 ngày (Từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 10/6/2023).

2. Địa chỉ nhận hồ sơ: Số 7 đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Lưu ý: Hồ sơ được đựng trong túi đựng hồ sơ, niêm phong và ghi rõ ngoài bìa Hồ sơ lựa chọn nhà thầu Tư vấn thực hiện lập HSMT và đánh giá HSDT).

 

BBT

 

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar