Màu chữ Cỡ chữ

Phạt đến 40.000.000đ đối với hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá tài sản

09/06/2023 09:14

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại luật Đấu giá tài sản. Đây là một hình thức tương đối phổ biến trong thời đại ngày nay, được xem là xu hướng tất yếu vì nó mang lại nhiều thuận tiện cho cả người mua và người bán tham gia đấu giá. Tuy nhiên, có một số trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng thông qua hình thức đấu gái tài sản để thông đồng dìm giá, thu tiền bất chính từ việc đăng ký mua tài sản đến khâu đấu giá, nâng mức đấu giá… nhằm xoáy sâu vào tâm lý của người thật sự muốn mua tài sản để trục lợi.

Ảnh minh họa

Pháp luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm của tổ chức đấu giá tài sản như sau:

- Nghiêm cấm tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các hành vi sau đây: a) Cho tổ chức khác sử dụng tên, Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức mình để hành nghề đấu giá tài sản; b) Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản; c) Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; d) Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi; đ) Nhận bất kỳ một khoản tiền, tài sản hoặc lợi ích nào từ người có tài sản đấu giá ngoài thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, chi phí dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận; e) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Nghiêm cấm Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện các hành vi quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều này.

(Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016)

Bên cạnh đó, mức phạt tiền đối với tổ chức đấu giá tài sản vi phạm cũng được quy định rõ ràng tại điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của chính phủ đối với các hành vi sau:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:  Không lập biên bản đấu giá; cho người không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà tham gia đấu giá; tổ chức cuộc đấu giá không đúng hình thức, phương thức đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá; thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; hạn chế việc xem tài sản hoặc mẫu tài sản đấu giá hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

-  Phạt tiền từ  30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: không niêm yết hoặc không thông báo công khai việc đấu giá tài sản, việc thay đổi nội dung đấu giá đã được niêm yết, thông báo công khai; không tổ chức để người tham gia đấu giá được xem tài sản hoặc mẫu tài sản đấu giá hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá; để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi; cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; không ban hành quy chế cuộc đấu giá cho từng cuộc đấu giá; cử người không phải là đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành hoạt động đấu giá dưới danh nghĩa của tổ chức mình; sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá và các khoản tiền liên quan khác không đúng quy định; thực hiện đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá không đúng quy định; đấu giá theo thủ tục rút gọn không đúng quy định; lập biên bản ghi nhận người trúng đấu giá không phải là người trả giá cao nhất trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên hoặc người chấp nhận giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống.

Biện pháp khắc phục hậu quả: đình chỉ hoạt động, hủy kết quả đấu giá tài sản, nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm quy định.

Lâm Tư

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar