Màu chữ Cỡ chữ

Triển khai phối hợp thực hiện các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp

25/05/2023 10:17

Ngày 23/5/2023, Sở Tư pháp có Công văn số 1301/STP-HC&BTTP gửi Sở, ban, ngành tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp và tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp.

Ảnh minh họa

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 1696/BTP-TTLLTPQG ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3318/UBND-NC ngày 09/5/2023. Sở Tư pháp đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp; hạn chế tình trạng các cơ quan, đơn vị, tổ chức yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đặc biệt là Phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong những trường hợp không thực sự cần thiết.

2. Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện các giải pháp sắp xếp, bố trí, tổ chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân các huyện để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là trong những thời điểm yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng cao.

3. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp phối hợp với Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các huyện đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong công tác lý lịch tư pháp nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. Rà soát, đánh giá và hoàn thiện kịp thời quy trình nghiệp vụ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh quan tâm, đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thực hiện kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp được thực hiện đầy đủ, thông suốt, bảo đảm phục vụ hiệu quả, kịp thời cho người dân khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

5. Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị ngành dọc chủ động và kịp thời cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích cho Sở Tư pháp để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp theo quy định.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo thực hiện gửi trích lục bản sao thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã khi cấp trích lục khai tử có nhiệm vụ gửi trích lục bản sao khai tử cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp.

Thúy Hằng

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar