Màu chữ Cỡ chữ

Rà soát, sắp xếp, kiện toàn công chức Tư pháp – Hộ tịch

26/05/2023 03:54

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3836/UBND-NC ngày 26/5/2023 chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, cấp xã.

Ảnh minh họa

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp bố trí đối với công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014; đồng thời không bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm công tác khác.

Có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng đội ngũ công chức kế thừa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72 Luật Hộ tịch năm 2014. Sau ngày 01/01/2024, đảm bảo 100% công chức Phòng Tư pháp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao và được bồi dưỡng về nghiệp vụ hộ tịch theo quy định; 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có trình độ từ trung cấp luật trở lên và được bồi dưỡng về nghiệp vụ hộ tịch theo quy định.

Thanh Tòng

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar