Màu chữ Cỡ chữ

Đẩy mạnh tuyên truyền tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

09/06/2023 12:00

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Bưu điện tỉnh Cà Mau; Bưu chính Viettel Cà Mau; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, theo Công văn số 1669/BTTT-BC ngày 09/5/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

(Ảnh minh họa, nguồn wwwchinhphu.vn)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân biết việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục rà soát, ưu tiên lựa chọn những thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp trực tuyến để triển khai tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tổ chức tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích về quy định, quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính thuộc danh mục được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Công văn số 1669/BTTT-BC ngày 09/5/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông: Trong thời gian qua, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện. Số lượng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích có sự tăng trưởng qua các năm (năm 2022 có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích), góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Để tiếp tục triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg sâu rộng và hiệu quả hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị: đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, các nhân về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp bưu chính công ích trên địa bàn trong việc đào tạo, tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích về quy định, quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính thuộc danh mục được tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp để thực hiện vào danh mục các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính./.

Ngọc Phạm

http://pbgdpl.camau.gov.vn/day-manh-tuyen-truyen-tiep-nhan-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich.3860

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar