• Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại luật Đấu giá tài sản. Đây là một hình thức tương đối phổ biến trong thời đại ngày nay, được xem là xu hướng tất yếu vì nó mang lại nhiều thuận tiện cho cả người mua và người bán tham gia đấu giá. Tuy nhiên, có một số trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng thông qua hình thức đấu gái tài sản để thông đồng dìm giá, thu tiền bất chính từ việc đăng ký mua tài sản đến khâu đấu giá, nâng mức đấu giá… nhằm xoáy sâu vào tâm lý của người thật sự muốn mua tài sản để trục lợi.

  • Giám đốc Sở Tư pháp vừa có Công văn số 1438/STP-VP ngày 6/6/2023 về việc sơ kết và xét khen thưởng đợt I năm 2023.

  • Ngày 01/6/2023, Giám đốc Sở Tư pháp có Công văn số 1407/STP-PBGDPL về triển khai, thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023”. 

  • Chiều 29/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến dự thảo tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) triển khai Đề án 06 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì.

  • Giám đốc Sở Tư pháp vừa có Thông báo số 76/TB-STP ngày 31/5/2023 về Tuyển chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề án số 06 của Sở Tư pháp.

  • Ngày 29/5/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 947/QĐ-UBND về việc Ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quyết định gía đất cụ thể trên địa bàn quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ.

  • Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Sở Tư pháp về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2023; vừa qua, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức pháp luật nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân tại các huyện Năm Căn, Phú Tân và Thới Bình.

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3836/UBND-NC ngày 26/5/2023 chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, cấp xã.

  • Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong năm 2023. Ngày 23/5/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn chỉ đạo.

  • Theo quy định của Luật lý lịch tư pháp (LLTP), quản lý LLTP nhằm hướng đến các mục đích cơ bản sau đây:

  • Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar