Thời sự - Chính trị;thoisuchinhtri

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • 09/06/2023 09:14

  Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại luật Đấu giá tài sản. Đây là một hình thức tương đối phổ biến trong thời đại ngày nay, được xem là xu hướng tất yếu vì nó mang lại nhiều thuận tiện cho cả người mua và người bán tham gia đấu giá. Tuy nhiên, có một số trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng thông qua hình thức đấu gái tài sản để thông đồng dìm giá, thu tiền bất chính từ việc đăng ký mua tài sản đến khâu đấu giá, nâng mức đấu giá… nhằm xoáy sâu vào tâm lý của người thật sự muốn mua tài sản để trục lợi.

 • 09/06/2023 09:08

  Giám đốc Sở Tư pháp vừa có Công văn số 1438/STP-VP ngày 6/6/2023 về việc sơ kết và xét khen thưởng đợt I năm 2023.

 • 09/06/2023 12:00

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Bưu điện tỉnh Cà Mau; Bưu chính Viettel Cà Mau; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, theo Công văn số 1669/BTTT-BC ngày 09/5/2023 của Bộ Thông tin và truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 • 30/05/2023 02:47

  Ngày 29/5/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 947/QĐ-UBND về việc Ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quyết định gía đất cụ thể trên địa bàn quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ.

Sự kiện chuyên ngành;sukienchuyennganh

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • 09/06/2023 03:17

  Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, là cầu nối để truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Đảng đã xác định rõ: phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 • 09/06/2023 02:30

  Để góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã tổ chức 04 hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn các huyện: Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Năm Căn và thành phố Cà Mau.

 • 09/06/2023 08:00

  Giám đốc Sở Tư pháp vừa có Công văn số 1438/STP-VP ngày 06/6/2023 về việc sơ kết và xét khen thưởng đợt I năm 2023.

 • 01/06/2023 06:20

  Ngày 01/6/2023, Giám đốc Sở Tư pháp có Công văn số 1407/STP-PBGDPL về triển khai, thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023”. 


start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar