• Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2023), thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp, thân ái gửi tới các thế hệ công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong ngành Tư pháp tỉnh Cà Mau lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

  Trải qua 78 năm xây dựng và phát triển cùng ngành Tư pháp Việt Nam, các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh Cà Mau đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức cùng các cơ quan, ban, ngành tham mưu giúp cấp ủy và chính quyền địa phương thể chế hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và góp phần nâng cao vị thế của ngành Tư pháp Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, biểu dương, trân trọng ghi nhận sự cố gắng không ngừng của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp tỉnh nhà đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức với các đồng chí. 

 • Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2023; đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV. Ngày 15/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Cà Mau năm 2023.

 • Sáng ngày 25/6, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị gồm có: Đồng chí Võ Thanh Tòng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng, phó thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở; Chuyên viên các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở và Trưởng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Cà Mau. Đặc biệt Phó Chủ tịch tỉnh - Nguyễn Minh Luân đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 • Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 58/KHPH-STP-XHV ngày 18/5/2023 giữa Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân xã Hàng Vịnh về phối hợp, hỗ trợ xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn xây dựng nông thôn mới năm 2023 theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công sở, ngành, đoàn thể phụ trách địa bàn xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 • Ngày 07/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND kiểm tra, khảo sát, rà soát, đánh giá công tác giám định, định giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 • Để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động ngành Tư pháp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình hành động của UBND tỉnh năm 2023 một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2023 của tỉnh Cà Mau.

 • Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trong đó đã chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật sang Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-BTP ngày 09/6/ 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

 • Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Trong đó, có một số nội dung của Luật quy định rõ các hành vi bạo lực gia đình, các hành vi bị nghiêm cấm và các hình thức xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình.

 • Chứng thực là việc cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xác nhận, chứng nhận một sự việc, giấy tờ, văn bản, chữ ký cá nhân, thông tin cá nhân.. là có thật.

 • Giám đốc Sở Tư pháp vừa ban hành Công văn số 1564/STP-VP ngày 16/6/2023 chỉ đạo thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở triển khai nội dung Công văn số  4414/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2023.

 • Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar