Màu chữ Cỡ chữ

Quy định thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

24/03/2023 10:27

Theo Luật Quản lý thuế 2019 và Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 của Tổng cục Thuế, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập năm 2022 được chia làm hai nhóm với thời hạn khác nhau, cụ thể:

1. Đối với tổ chức trả thu nhập

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, tức là ngày 31/03/2023.

2. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức là ngày 30/4/2023.

Do từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5/2023 trùng với dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến Thắng, Quốc tế lao động nên hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là ngày 04/5/2023.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Thúy Hằng

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar