Màu chữ Cỡ chữ

Đôn đốc thực hiện Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm

23/03/2023 04:54

Sau 2 tuần (từ 10/3/2023 đến 16/3/2023) về kết quả triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

(Ảnh minh họa)

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đạt, vượt một trong số những mục tiêu được giao tại Kế hoạch số 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 100%; UBND phường Tân Xuyên; UBND thị trấn Rạch Gốc; UBND xã Tân Thuận; UBND xã Nguyễn Việt Khái; UBND thị trấn Thới Bình; UBND xã Lương Thế Trân; UBND xã Hàm Rồng; UBND xã Khánh Bình Tây đạt 100%.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường đạt 100%.

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt 100%.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được để thực hiện hoàn thành tất cả các mục tiêu Chiến dịch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thực hiện đạt tỷ lệ còn thấp. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với việc triển khai thực hiện Chiến dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu và tích cực hưởng ứng, tham gia. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Thanh Tòng

 

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar