Màu chữ Cỡ chữ

Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc

23/03/2023 10:52

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1876/UBND-KGVXX chỉ đạo Sở Y tế và các ngành đơn vị trong tỉnh tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc theo tin thần chỉ đạo của Bộ Y tế.

(Ảnh minh họa)

 

Sở Y tế chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, tại cộng đồng và cơ sở y tế phát hiện sớm các trường họp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ (lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày), phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur lấy mẫu để xét nghiệm chuẩn đoán; quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh, không để lây nhiễm cho nhân viên y tế cũng như lây lan trong cộng đồng; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về các biện pháp phòng, chống, chăm sóc, điều trị, đặc biệt lưu ý vê công tác phòng, chống nhiễm khuẩn; thực hiện nghiêm việc thông tin, báo cáo giữa các tuyến, cơ sở y tế, đặc biệt khi ghi nhận ca bệnh nghi ngờ, mắc bệnh.

Chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp theo các tình huống đế sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra tại địa phương, không để bị động; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí triên khai các biện pháp thu dung, điều trị, phòng, chổng dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền bệnh Mác-bớc (Marburg) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Mác-bớc gây ra, cập nhật kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống không để người dân hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

                                                                            Thanh Tòng

http://pbgdpl.camau.gov.vn/tang-cuong-giam-sat-phong-chong-dich-benh-macboc.3515

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar