Màu chữ Cỡ chữ

Năm 2023: Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

18/12/2019 03:51

Cơ quan chủ quản: SỞ TƯ PHÁP TỈNH CÀ MAU

Chịu trách nhiệm: Trưởng ban biên tập Võ Thanh Tòng, Giám đốc Sở Tư Pháp Cà Mau

Địa chỉ: Số 7, đường Huyền Trân Công chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0290) 3.831.840. Email: bbtweb.sotuphap@camau.gov.vn


start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar