Màu chữ Cỡ chữ

Tham gia họạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

23/03/2023 10:38

Ngày 21/3/2023, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Công văn số 669/STP-VP về việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023”.

(Ảnh minh họa)

Để triển khai thực hiện Công văn số 1786/UBND-KT ngày 16/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023”; Công văn số 535/SCT-QLCN ngày 21/3/2023 của Giám đốc Sở Công thương về hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo thủ trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở Tư pháp triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các văn bản nêu trên.

Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức tiết kiệm điện, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 bằng việc làm cụ thể: Thực hiện tắt đèn chiếu sáng, thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở cơ quan, đơn vị và gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm 2023, từ 20h30’ đến 21h30’ thứ Bảy, ngày 25/3/2023.

Đồng thời, giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Biên tập Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật và Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan đến tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm…để cán bộ, người dân biết, hưởng ứng thực hiện; Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong cơ quan, đảm bảo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đúng theo quy định./.

BBT

Các tin khác

Trang đầu 12345678910 Trang cuối

start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar