Tin mới nhất;tinmoinhat;Xem nhiều nhất;xemnhieunhat

Display portlet menu
end portlet menu bar

Thời sự - Chính trị và Tin tức;thoisuchinhtri

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • 30/05/2023 02:47

  Ngày 29/5/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 947/QĐ-UBND về việc Ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quyết định gía đất cụ thể trên địa bàn quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ.

 • 29/05/2023 08:19

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 18/5/2023 triển khai thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

 • 29/05/2023 07:00

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 160-KH/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2023 – 2025. Với tổng kinh phí dự kiến trên 95,5 tỷ đồng; trong đó năm 2023 gần 30 tỷ đồng.

 • 26/05/2023 03:54

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3836/UBND-NC ngày 26/5/2023 chỉ đạo rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, cấp xã.

Sự kiện chuyên ngành;sukienchuyennganh

Display portlet menu
end portlet menu bar

 • 01/06/2023 06:20

  Ngày 01/6/2023, Giám đốc Sở Tư pháp có Công văn số 1407/STP-PBGDPL về triển khai, thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023”. 

 • 01/06/2023 07:00

  Chiều 29/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến dự thảo tài liệu hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) triển khai Đề án 06 do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì.

 • 31/05/2023 05:13

  Giám đốc Sở Tư pháp vừa có Thông báo số 76/TB-STP ngày 31/5/2023 về Tuyển chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ Đề án số 06 của Sở Tư pháp.

 • 30/05/2023 08:51

  Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Sở Tư pháp về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” năm 2023; vừa qua, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức pháp luật nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân tại các huyện Năm Căn, Phú Tân và Thới Bình.


start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar