• Nhằm khắc phục tình trạng trên và làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm 2023, Ngày 26/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau  có Công văn số 7591/UBND-NC thực hiện các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

  • Ngày 20/9/2023, Tổng Cục thuế có Công văn số 4172/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh xử lý hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân.

  • Ngày 14/9/2023 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2853/BHXH-TTKT về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT.

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 543/UBND-CCHC ngày 25/9/2023 chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

  • Trong quý III năm 2023, bám sát các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh, Sở Tư pháp Cà Mau đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, từ đó đạt được những kết quả khả quan.

  • Trong thời gian gần đây, bệnh đau mắt đỏ đã bùng phát thành dịch ở một số tỉnh, thành phố trong nước. Tại tỉnh Cà Mau, dịch cũng xuất hiện tại một số địa phương. Để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không để bệnh gia tăng, lan rộng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo.

  • Ngày 01/8/2023, Bộ Công an ban hành Thông tư số 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT.

  • Thực hiện Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG ngày 18/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có Công văn số 1959/STTTT—CNTTBCVT ngày 19/9/2023 đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Các trang thông tin điện tử thành phần; Kênh quảng bá tỉnh Cà Mau; các doanh nghiệp viễn thông; các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

  • Ngày 12/9/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 7257/UBND-NV chỉ đạo  các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 182-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại.

  • Ngày 14/9/2023 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ban hành công văn triển khai, hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  • Trang đầu 12345678910 Trang cuối

Cảnh báo

Cảnh báo

Không tìm thấy nội dung cho: ‭sotuphaplibrary/sotuphapsite/tinvan‭

 
start portlet menu bar

Hình ảnh hoạt động;hinhanhhoatdong

Display portlet menu
end portlet menu bar